E-cigaret, E-cigaretter, E-cigarette, E-cigarettes, E-cigaretter, Ecigaret, Ecig, Ecigaretter, Damp-cigaretter, E-CIGS,  Dampcigaretter, Dampsmøg, Tryk på banneret for at gå til NyCigaret.dk

Betal e-cigaretter med kredit kort gå til vores web shopVores mail : info@NyCigaret.dkNyCigaret.dk / Ide Fabrikke v/ Mikale Rosanes & Camilla af Rosenborg Bistrupvej 135 3460 Birkerød telf 40602010Læs vores kunders ærlige mening om vore produkter og vores service E-sigaretter til Norske kunder

!

Her får du en kort & en lang udgave af problematikken i

klik på foto for at komme til anden side hvor det kan downloades i high ress ved at højre klikke

klik her for at gå til high ress foto-paa-vej

Rygning uden passiv røg foran parrets lille Theodor.

foto-paa-vej må bruges klik på det og download det i stort

Pressemeddelelser gennem PRESSWIRE klik her

 

 

DampCigaretten med nikotin kendt ulovlig igen igen,
Bertel Haarder tør ikke nytænke!


Ide Fabrikken / NyCigaret.dk - 05/05-2010 - Medicinal

Da de elektroniske cigaretter for alvor så dagens lys i Danmark i sommeren 2008 var Lægemiddel styrelsen og Kræftens Bekæmpelse ikke sene til at komme på banen med advarsler og krav om forbud, med andre ord de tog straks deres NEJ HAT" på , og bød ikke et nyt og mindre skadeligt alternativ til tobaksrygning "velkommen "på det danske marked.

Overlæge i Kræftens Bekæmpelse, Inge Haunstrup Clemmensen udtalte dengang "Jeg vil kraftigt advare mod elektriske cigaretter" og jeg mener at der er specielt fare for, at el cigaretterne vil forføre unge mennesker til nikotin afhængighed. Lægemiddelstyrelsen var også hurtigt fremme i skoene og afsagde okt 08 et forbud mod salg af dampcigaretter med nikotin, med det selvmodsigende argument : "Når ren nikotin tilføres et produkt, bliver det til et lægemiddel " citat slut.

Ironisk nok har tobaks industrien fuldt lovligt, gjort præcis det samme i de sidste 100 år, da det er normal praksis at tilføre ren nikotin til tobakken, for at bevare et stabilt nikotin niveau i cigaretterne, uden at dette som bekendt gør tobakscigaretter til lægemidler?

Denne form for selvmodsigende, ulogisk forskelsbehandling har Ministeriet for sundhed sammen med Lægemiddelstyrelsen siden okt 08 forsvaret i utallige brevvekslinger, og klagesagen over forbuddet har kørt i sløjfe i flere år mellem Lægemiddelstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og diverse dampcigaret importørers advokater.

En elektronisk dampcigaret, er en metal cigaret , der består af et langt genopladeligt batteri , en lille beholder (ligner filteret) der indeholder 98% vand og ca 2 % smagsstoffer, polypropylen og nikotin.

Rygevæsken opvarmes inde i cigaretten , som omdanner væsken til damp, med tobakssmag. Den elektroniske cigaret fungerer meget som en almindelig cigaret, men helt uden brug af ild og afbrænding af tobak, og derved heller ingen udledning af kræftfremkaldende kulilte og tjære til brugeren, men blot hovedsagelig vanddamp, og ja den vanedannede nikotin.

Lægemiddelstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse har på intet tidspunkt set det som en naturlig opgave at være spydspids, når nytænkning gør det muligt at tilbyde tobaks rygerne, et langt mindre skadeligt, og dermed klogere alternativ til tobakken.

Det er skuffende at ingen af disse institutioner er innovativt nysgerrige på, om dampcigaretter, skulle kunne tilføre folkesundheden nogen gevinst? Lægemiddelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelses udtalelser, afspejler desværre hvor lidt det egentlig interesserer dem, at få et mindre skadeligt alternativ til cigaretterne på markedet.

Men Kræftens Bekæmpelse er måske slet ikke så seriøse som mange tror, de har stadig ikke haft mod til at udskifte deres egen storrygende protektor, dette afspejler i sig selv, hvor tandløst Kræftens Bekæmpelse optræder som " bekæmper."

Lægemiddelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse overser fuldstændig den mulighed , at allerede afhængige rygere, med store sundhedsmæssig gevinster, kunne udskifte de farlige tobaks cigaretter med de mere harmløse dampcigaretter, der som nævnt hverken indeholder kræftfremkaldende tjære eller kulilte.
Hvis man nu som Kræftens Bekæmpelses har til formål at bekæmpe kræftsygdomme, hvorfor så ikke umiddelbart klappe i sine små hænder, når teknologien pludselig byder på et opsigtsvækkende og mindre usundt alternativ til de kræftfremkaldende cigaretter?

I Kræftens Bekæmpelses formålsparagraf står der, at Kræftens Bekæmpelse skal arbejde for at:
Forebygge kræftsygdommes opståen.

Var det så ikke snublende nærliggende at Kræftens Bekæmpelse brugte nogle af deres mange resurser, indenfor lægevidenskaben og forskningen, på at se om dampcigaretter var værd at anbefale?
Foreningen kunne jo have anskaffet sig nogle el-cigaretter, for seriøst at undersøge om nogen virkeligt have opfundet " de vise sten". Det er jo ikke midlerne de mangler, i 08 havde Kræftens Bekæmpelse nettoindtægter på 481 millioner kroner, så de har haft alle muligheder, for at kunne lave deres egen undersøgelse, og dermed som bonus, vide hvad de udtalte sig om. Men interessen har mærkeligt nok ikke været tilstede, og nu to år efter at el-cigaretterne kom på markedet i Danmark, udtaler Kræftens Bekæmpelse stadig per automatik "Vi ved ikke, hvad produkterne indeholder", som projektchefen , Niels Them Kjær forleden udtalte til et nyhedsbureau.

Hvordan kan myndighederne og Kræftens Bekæmpelses være så negative og uinteresserede i om denne opfindelse, med fordel kunne forhindre tobaks rygerne, der skiftede over til damp cigaretter, i at udvikle kræft.

Hvorfor ikke tænke nyt? Kræftens Bekæmpelse kunne gå i dialog med cheflæge og kronik skribent Hans Ole Hein, der er speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Hans Ole Hein udtrykker sig meget positivt 21-7- 09 om dampcigaretter i sin kronik om rygning i Berlingske Tidende, og udtaler: "Umiddelbart er der intet som indikerer, at risikoen ved el cigarettens nikotin skulle være større end traditionel rygning, tværtimod. " citat slut.

Kræftens Bekæmpelse kunne også alliere sig med lungespecialist fra Gentofte hospitals lungemedicinske afdeling Philip Tønnesen, som gennem 30 år forsket i rygestop. Han finder el-cigaretten spændende i form og indhold og udtaler:»Som alternativ til tobaksrygning er elektroniske cigaretter klart at foretrække, og jeg vil ikke umiddelbart vurdere, at den vanddamp, man inhalerer, kan være farlig«, siger Philip Tønnesen. Fordi produktet simulerer rygning, kan det vise sig at være endnu mere effektivt end andre nikotin erstatningspræparater, udtaler Tønnesen videre.. Det er tankevækkende at Lægemiddelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse bruger deres krudt på at straks at "skyde nytænkning ned", og at de blot vælger at tage deres "NEJ HAT" på, og se spøgelser alle vegne?

Både Lægemiddelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelses udtrykte i okt 08 straks frygt for, at dampcigaretterne ville lokke unge ikke rygere til sig, og gøre dem afhængige af nikotinen.
Risikoen for et ungt menneske skulle finde det trendy at købe et tungt metal cigaret sæt til små 1000 kr, i stedet for en pakke cigaretter til 30 kr, er lidt svær at få øje på, og risikoen for at de unge pludselig kaster sig over nicorettes nikotin inhalator eller nikotin tyggegummi, er vel en nogenlunde lige så overhængende risiko?

Kræftens Bekæmpelse og Lægemiddelstyrelsen overser fuldstændig den mulighed der ligger i, at allerede afhængige rygere, med store sundhedsmæssige gevinster, kunne udskifte deres farlige cigaretter, med det mere harmløse alternativ : "dampcigaretter".

Det er jo ærgerligt for hvornår er der sidst nogen der har taget et seriøst sundhedsmæssigt initiativ og set på om det var muligt at produkt-udvikle den farlige tobaks cigaret?

El-Cigaretterne bliver ganske vist af nogle beskyldt for at fastholde rygerne i afhængigheden, men er det bedre at det udelukkende er de mere skadelige tobaks cigaretter der er de acceptable og lovlige?

Selv i USA har de "set lyset" efter en føderal domstol 14-1-10 i Washington beordrede F.D.A til at frigive dampcigaretter med nikotin i USA, som et lovligt alternativ til tobakken.
Dommer Richard J. Leon kunne ikke finde noget bevis for, at elektroniske cigaretter var en umiddelbar trussel mod den offentlige sundhed, i forhold til de traditionelle cigaretter, som er let tilgængelige for offentligheden.

Den nyligt afgåede sundhedsminister Jakob Axel Nielsen havde en helt personlig arrogant holdning til sagen og udtalte til TV2 at dampcigaretter : " ikke var hans kop the " citat slut.
Den 24 feb i år fik vi så en ny og erfaren mand på sundhedsminister posten Bertel Haarder, og Danske damprygerne jublede, og håbede at den nye mand på banen, ville give rygerne lov til frit at kunne fravælge tobakken, ude i daglig handelen, og i stedet lovligt kunne nyde en alternativ dampcigaret med nikotin? uden alle carcinogene.

Men desværre for fornuften og folkesundheden i Danmark, har Bertel Haarders Ministerium netop den 27-4 meddelt at den stadfæster Lægemiddelstyrelsens ulogiske forbud mod at man må komme nikotin i en dampcigaret, men åbenbart kun i tobaks cigaretter?
Resultatet af denne beslutning er, at dem der ikke, kan eller vil stoppe , fastholdes i tobaksfælden, ved at myndighederne nu dikterer at "Hvis der skal ryges? så er det altså kun lovligt på den "gode gammeldags" kræftfremkaldende måde, med tjære, svovl, kulilte og 4000 andre skadelige stoffer , det kan så godt være at rygerne får kræft; men så kan de lære det, kan de! "


  http://www.nycigaret.dk

Åbent brev til Bertel Haarder fra Camilla af Rosenborg : "Giv dog rygerne lov til at dampe!"

Åbent brev

Indenrigs og Sundhedsminister Bertel Haarder

Jeg vil gerne bede om ministerens svar på følgende:

Hvordan kan ministeren tillade sundheds ministeriets embedsmænd forskelsbehandler firmaer med identiske partshørings sager,
og ligeledes tillader Lægemiddelstyrelsen at forskelsbehandle nikotin produkter ved at "holde hånden over tobaks industrien".

Embedsmændenes forskels behandling består i at ministeriet, giver et konkurrerende firma opsættende virkning, medens vores firma nægtes dette, uagtet begge firmaers sager er identiske, ligesom de produkter begge firmaer forhandler, er identiske med et identisk nikotin indhold.

Lægemiddelstyrelsen forskelsbehandling består i at tobaks industrien godt må tilføre udvundet nikotin til deres tobaks produkter, uden at cigaretter anses som lægemidler, medens undertegnede får forbud om at tilføje udvundet nikotin, til et langt mindre sundheds skadeligt produkt.

Sagen handler om elektroniske "dampcigaretter" der giver brugeren damp og nikotin samt tobaks smag.
Produktet findes med og uden, nikotin, samt med og uden, røgfri tobak, der ikke antændes; men blot afgiver aroma.

Lægemiddelstyrelsen argumenterer at vore dampcigaretter med nikotin, er et lægemiddel og forbyder os at sælge dem, fordi, som de siger :
"Et produkt der indeholder udvundet nikotin opfattes som et specialprodukt fremstillet alene med det formål at tilføje brugeren stoffet nikotin" citat slut.

Vi argumenterer at vore dampcigaretter markedsføres som et nydelsesmiddel, på linie med tobak, blot uden de mange kendte farlige kræftfremkaldende stoffer. Ekstraheret nikotin tilsættes både i pipetobak, cigaretter, som findes i fri handel, uden at disse anses som lægemidler. Nikotin er et alkaloid ligesom koffein, kinin er det, og en lang række almindelige produkter indeholder tilsatte alkaloider såsom: kinin i tonic-vand, koffein i cola.

I lægemiddelstyrelsens egen "Dansk Lægemiddel standarder" og i Den Europæiske Farmakopé er nikotin ikke opført som et lægemiddel; men blot som en råvare på linie med gelatine, sukker og vand, altså en råvare, der kan benyttes i et lægemiddel; men som ikke i sig selv udgør et lægemiddel. Nikotin kan frit købes i Danmark hos kemikalie forhandlere, uden krav om tilladelse til håndtering af lægemidler.

Vi mener at lægemiddelstyrelsens vurdering af vore dampcigaretter med nikotin, udelukkende beror på at andre virksomheder har valgt at markedsføre deres nikotin produkter, såsom plastre og tyggegummi som lægemidler, et valg som må antages at bero på firmaernes ønske om at opnå den markedsføringsfordel der ligger i at produkterne sælges som lægemidler på apotekerne .
Vore dampcigaretter markedsføres udelukkende som et alternativ til tobak, uden tjære & kulilte. Indholdet af vore damp-refiller til damp cigaretterne er ca 99% vand & propylen glykol samt aroma stoffer og kun 0,6 % eller 1,6% nikotin afhængig af valgte refill styrke.

Lægemiddelstyrelsen argumenterer : "Et lægemiddel defineres som enhver vare, der kan anvendes til mennesker eller dyr, enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk virkning, " citat slut.
Denne form for argumentation vil jo svare til at en færdsels betjent gav en bøde fordi en bil kunne køre for hurtigt.

Der er derfor efter alt at dømme tale om at lægemiddelstyrelsen har truffet en afgørelse som må anses for at være ugyldig, da den hviler på en grundlæggende forudsætning der ikke stemmer overens med gældende praksis, hvorfor at sagen straks bør hjemvises og forbuddet ophæves. I givet fald at ministeriet giver styrelsen medhold i deres afgørelse, måtte det kunne fordres at lige forhold behandles ens. Det vil sige at almindelige cigaretter der indeholder udvundet nikotin på tilsvarende vis skal behandles som lægemidler på linie med damp-cigaretterne.

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har ved at nægte vores firma opsættende virkning, så længe sagen behandles, forskelsbehandlet os, ved at give konkurrerende firmaer der markedsfører et identisk produkt, opsættende virkning, hvilket betyder at kun disse firmaer må fortsætte deres salg og markedsføring, hvilket både er konkurrence forvridende og ugyldigt.

Så Bertel Haarder jeg beder dig om hjælp, på egne vegne og ikke mindst på vegne af de mange tusinder damprygere, som heller ikke forstår hvorfor de "skal tvinges" til at få tjære og kulilte med i købet, når de vælger at nyde nikotin.
Vi kan dokumentere at Dampcigaretter med nikotin er et bedre og mindre skadeligt alternativ til røgtobak; men alligevel har myndighederne nu i 2 år gjort alt for at forbyde dette alternative tiltag.
F.D.A har nu efter en dom frigivet dampcigaretter med nikotin i USA, som et lovligt alternativ til tobakken, dit ministeriums stædige modstand giver ingen mening?.

Giv dog rygerne lov til at dampe, istedet for at fastholde dem i tobaks fælden.

V/h Camilla af Rosenborg & Mikael Rosanes
Ide Fabrikken /  NyCigaret  .dk

Læs partshøringens sagsakter på: www.ppy.dk/status

F.D.A har netop tabt en identisk sag , dampcigaretter m/ nikotin er nu lovlige i USA. Læs mere her: www.ppy.dk/bigstory

Propylen glykol og vand er harmløst, og udenfor sammenligning med tobaks cigaretter. Læs mere her: www.ppy.dk/propylen

Arving til tobaks dynasti kommer dampcigaretterne til hjælp


Ide Fabrikken / NyCigaret.dk - 09/03-2010 - Samfund & Politik

E-cigaret rygere vejrer morgen luft og Lægemiddelstyrelsens sag krakelere.

Ironisk nok er tobaks dynasti arvingen Erik Færch begyndt at ryge dampcigaretter, og har der igennem fået kendskab til hvorledes de elektroniske cigaretter i Danmark har været "forfulgt" af Lægemiddelstyrelsen, som flere gange har forbudt importørerne at sælge e-cigaretterne også kaldet dampcigaretter, vel og mærke dem med nikotin.

Ironisk nok er tobaks dynasti arvingen Erik Færch begyndt at ryge dampcigaretter, og har der igennem fået kendskab til hvorledes de elektroniske cigaretter i Danmark har været "forfulgt" af Lægemiddelstyrelsen, som flere gange har forbudt importørerne at sælge e-cigaretterne også kaldet dampcigaretter, vel og mærke dem med nikotin.

Lægemiddelstyrelsen har til de mange damprygerers store frustration igen og igen lagt hindringer i vejen for at damprygerne kan nyde nikotin sammen med dampen; men nu vejrer damprygerne morgenluft , eller måske skulle man sige morgen-damp, da det ser ud til at styrelsens sag er ved at krakelere, efter at kendt tobaksfamilie medlem kommer damprygerne til undsætning i kampen om nikotinen.

Hjælpen består af insider oplysninger om hvorledes tobak og nikotin produceres i Danmark , og disse oplysninger er i skarp modstrid med hvad Lægemiddelstyrelsens argumenterer at tobaksindustrien gør og ikke gør, og dette kan få afgørende betydning for udfaldet af sagen mod damprygerne.

"Det er jo ikke Erik hvem som helst der kommer med disse vigtigtige oplysninger , det er Erik Færch, og Færch navnet er jo synonym med tobaks industrien, gennem mange generationer i Danmark, Erik Færch er søn af Stener Færch som i en årrække var direktør for Skandinavisk Tobak , Erik selv var bestyrelsesmedlem i Færch Industri & Handel som ejede 15% af det nu solgte Skandinavisk Tobak, så det er troværdige oplysninger fra en der fra barnsben er flasket op med tobak" , siger direktør Mikael Rosanes som ejer firmaet  NyCigaret  .dk sammen med hustruen Camilla af Rosenbog.

Hele "nikotin sagen" hænger på kun et argument ifølge Mikael Rosanes : "Lidt forenklet kan man sige, at ifølge lægemiddel styrelsen, må vi ikke tilføre ren nikotin til damp-cigaretten, for så er den ifølge myndighedernes definition et lægemiddel. Hvis vi tilfører en smule tobak til produktet, er det stadig ikke nok til at styrelsen vil acceptere dampcigaretten som et nydelsesmiddel, på linie med tobak, da der er tilført udvundet nikotin til dampcigaretten. Lægemiddel styrelsen har hele sagen igennem troet, og brugt det som et argument, at der ikke tilføres udvundet nikotin til tobak i Danmark, og yderligere har de fejlagtigt argumenteret at tobaks varer i Danmark har en varierende mængde nikotin.

Det viser sig nu efter den nye insider viden fra Erik Færch, om tobaksfremstillingen, at Lægemiddel styrelsen argumenter er i modstrid med kendsgerningerne, og at styrelsen har løbet med en halv vind, siger Rosanes og fortsætter.

Cigaret & pibe tobak i Danmark tilføres nemlig udvundet nikotin, tobaks fabrikanterne har de sidste 100 år justeret hver tobaks høst efter behov, således at en pakke cigaretter & en pakke pibetobak , bevarer et konstant nikotin niveau , dette står også helt nøjagtigt angivet på pakken i mg.

Et andet eksempel på tilførsel af udvundet nikotin i tobaksindustrien, kan nævnes at den rom der bruges til at sovse pibe tobaks bladene med, altid tilføres ekstraheret nikotin, dette har to formål : " Fabrikanten forhindrer at nogen skulle kunne drikke rommen, ved at tilføre denne ren nikotin. Det andet formål er at undgå spiritus afgifter på rommen, da den således kun indfortoldes, som en del af tobaksprodukterne, da den er sikret mod direkte indtagelse.

Mikael Rosanes fra  NyCigaret  .dk udtaler :"Vi vil nu straks bede Lægemiddelstyrelsen at underette ministeriet om at deres sag er ført på urigtig baggrund, og at refiller til dampcigaretterne med nikotin indhold og 1/4 g tobak alligevel kan accepteres som nydelsesmidler, helt på linie med andre (røgfri) tobaksvarer.
Det giver jo heller ingen mening at forbyde folk at nyde nikotin sammen med uskadelig damp, når netop det, at ryge tobakken, beviselig er den mest sundheds farlige måde at intage den ellers ikke kræftfremkaldende nikotin på . "

Vi mener at hvis styrelsen ikke opgiver sagen nu , så vil de helt klart tabe den på sigt , ligesom F.D.A i USA lige har tabt en identisk sag, de kørte mod e-cigaret importører i USA. Sagen endte med at det blev lovligt at sælge E-cigaretter med nikotin i hele USA. Så Camilla og Mikael er begge optimistiske om sagens udfald i Danmark.

Se bilag til insider viden fra Færch link www.ppy.dk/faerch
Diverse andre links i sagen :
F.D.A ydmyges og taber nikotin sagen www.ppy.dk/bigstory
Læs op på nikotin sagen og se status www.ppy.dk/status
Citat : www.ppy.dk/foto-paa-vej/ikke-nydelsesmiddel.jpg
Pressen skrev www.ppy.dk/press

Camilla af Rosenborg lobbyer Lars Løkke på hans Facebook, har ikke råd til rigtige lobbyister


Ide Fabrikken / NyCigaret.dk - 01/03-2010 - Samfund & Politik

Camilla af Rosenborg sælger dampcigaretter på nettet er konstant i modvind med sundheds myndighederne, grundet dampcigaretternes indhold af nikotin. Camilla´s firma  NyCigaret  .dk er indtil videre "dømt ude" og må ikke sælge nikotin så længe sagen om de nikotin holdige dampcigaretter behandles i sundheds ministeriet. Dette fakta er tusinder af kunderne godt trætte og frustrerede over; men grundet udskiftningen i sundheds ministeriet hvor Jakob Axel Nielsen blev afløst af Bertel Haarder, vejrer samtlige Danske damp-rygere morgenluft eller måske nærmere "MorgenDamp" griner Camilla af Rosenborg og forsætter:

"Vi har desværre ikke har råd til at bruge de mange professionelle lobbyister som ringer og tilbyder deres hjælp. Så da jeg så "min Facebook ven" Lars Løkke havde lagt et indlæg op, skyndte jeg mig at kommentere Lars Lykkes indlæg, og håber på at Lars Løkke ser hvad jeg skrev til ham.
Mit ønske er blot at få Bertel Haarder til at se på nikotin-sagen med nye, objektive og fordomsfri øjne. Hvis vi vinder sagen, og vi får lov til at sælge nikotin i dampcigaretterne igen, vil mange tusinde danske damprygere bogstaveligt talt "ånde lettet op."

Vore kunder er rasende over myndighederne igen lægger hindringer i vejen, når de nu endelig er skiftet til en langt mindre usund "cigaret" som alternativ til tobakken. Mange af damprygerne "falder tilbage" til tobakken når de ikke kan få nikotin i deres dampcigaret, og det er jo brand ærgerligt at tiden går og går og folk giver op. Ministeriet er jo halve og hele år om at afgøre sager, som de reelt bruger få minutter på at "afgøre" da afgørelsen nok er taget i forvejen, og sagen bliver aldrig rigtigt konkret vurderet" udtaler Camilla fra  NyCigaret  .dk, som siden okt 2008 har haft flere sager og stadig har en "kørende" parts høring med styrelsen og ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Første sag tabtes på at ministeriet og lægemiddelstyrelsen ikke ville kategorisere firmaet dampcigaret som et nydelsesmiddel, med den begrundelse at produktet ikke indeholdt tobak, så kunne produktet ifølge myndighederne ikke kategoriseres som et nydelsesmiddel. Nummer to sag om samme problematik er endnu ikke afgjort; men Camilla forventer at denne sag snart bliver afgjort til dampcigaretternes fordel ligesom den blev i USA.

" Lægemiddelstyrelsen kræver mere tobak i e-cigaretterne !"
  Absurd men sandt !

Sådan lyder udtalelserne fra Camilla af Rosenborg , som er kommet i modvind med sit firma NyCigaret hos ministreriet for sundhed & forebyggelse.
Camilla udtaler videre at Dampcigaret markedet er eksploderet i Danmark, og der er vokset en industri op med et gråt nikotin marked, idet det rent faktisk sælges overalt selv om det er forbudt, hun vurderer at der er over 100.000 der allerede er skiftet til damp-smøger.
Forbudet mod at de elektroniske dampcigaretter med nikotin kom ellers allerede oktober 08 ;  men det er de fleste ligeglade med .
I USA blev dampcigaretterne med nikotin lovlige for 3 uger siden, efter en dommer i en føderal domstol, fejede F.D.A´S argumenter om at e-cigaretter skulle være et lægemiddel, af bordet. Så nu må e-cigaretterne med nikotin sælges og ryges overalt i USA.
I Danmark er myndighederne ikke så klarsynede endnu, vi kæmper op af bakke udtaler Camilla af Rosenborg.
Vore damp-cigareter kan hjælpe mange væk fra cigaretterne ! men shyyyyyyy det må vi ikke sige !!! for så er dampcigaretterne pludselig et lægemiddel, siger Camilla.
Pedanteriet fra myndighedernes side vil ingen ende tage, NyCigaret er på sag nummer 2 med myndighederne, første sag tabte de på at ministeriet og lægemiddelstryrelsen ikke ville kategorisere deres dampcigaret som et nydelsesmiddel, med den begrundelse at produktet ikke indeholdt tobak, så kunne produktet ifl myndighederne ikke kategoriseres som et nydelsesmiddel.
For at gøre en lang historie kortere, prøvede NyCigaret så for at gøre myndighederne tilfredse ved at tilføje en smule tobak i damp-cigaretterne; men nej nej og atter nej, nu kører myndighederne en sag mod firmaet igen igen, denne sag handler i princippet om at De ikke har kommet nok tobak i cigaretterne,  til at myndighederne vil acceptere dem som tobaksvarer.
Så det lyder jo totalt absurd at "Lægemiddelstyrelsen nu kræver mere tobak i de elektroniske cigaretter "
Derfor har Camilla i frustration lagt hele sagens akter ud på nettet, så offentligheen kan se hvor hvor svært det er at få myndighederne til at se det fornuftige i at sælge dampcigaretter uden røg , tjære kulilte og andre kræftfremkaldende stoffer.
Sagens akter i kronologisk orden ligger her :
www.ppy.dk/status
Link med kunders klage breve til Ministeriet / Lægemiddelstyrelsen og deres svar :
www.ppy.dk/svar-fra-lm.htm
Kunde testimonials
www.ppy.dk/kunder
Spørgsmål & svar

www.ppy.dk/sporgsmaal
Presse og Tv omtale :
www.ppy.dk/pressenskrev
USA blev lovlig
www.ppy.dk/bigstory
www.NyCigaret.dk

Camilla slutter af med at sige  at hendes kunder elsker vores produkt og alle er enige om at disse elektroniske cigaretter er alt for gode og effektive til at være forbudte.

F.D.A ydmyget og underkendt i dampcigaret sag med nikotin . 
Lægemiddelstyrelsen herhjemme kan få en lignende sag med danske dampcigaret importører.


  De amerikanske dampcigaret forhandlerne i USA scorede en stor sejr i retten 14 jan, da dommer Richard J. Leon of Federal District Court i Washington i en kendelse krævede, at dampcigaretter med nikotin i USA skal reguleres på samme måde som tobaks cigaretter. Dommeren gav de amerikanske dampcigaret distributører medhold i, at dampcigaretterne ikke var blevet markedsført som medicinsk udstyr eller rygestop middel, som Food and Drug Administration havde argumenteret, men snarere som et sikrere substitut der kan give brugerne "det nikotin kick, uden tobak, som rygere tørster efter".
  Dommer Richard J. Leon afsagde et påbud til det amerikanske F.D.A om at tillade at e-cigaretter / dampcigaretter med nikotin og at stoppe beslaglægningen ved grænserne, samt at frigive millionvis af konfiskerede nikotin refiller og hundrede tusinder dampcigaretter til en samlet værdi af over 100 millioner $.

Dette betyder at over 2 millioner amerikanske damp rygere (E-smokers) nu får lov i fred og ro til at fortsætte med at ryge damp-cigaretter med nikotin.
De over 50.000 danske damprygere kan måske derfor også snart se frem til at kunne smide smøgen og beholde "røgen" og nikotinen, helt uden tjære & kulilte, og helt uden lægemiddelstyrelsens indblanding.

Mikael Rosanes fra NyCigaret.dk, en af pionererne i den voksende dampcigaret industri udtaler, at problemstillingen i Danmark er den samme som amerikanske kollegaer har været udsat for. Den danske lægemiddelstyrelse bruger de selv samme argumenter til, at forbyde dampcigaretten i Danmark, som F.D.A gjorde i USA, og som netop til fulde er blevet underkendt ved en amerikansk føderal domstol. Derfor er Rosanes nu mere optimistisk om udfaldet af sin kørende "nikotin sag" med myndighederne.
Skulle ministerets afgørelsen gå ham imod, vil Rosanes selv anlægge en lignende sag ved en dansk domstol mod staten, og dette har han gennem sin advokat Jørgen Lykkegaard Åbyhøj ladet ministeriet vide.

Det burde gøre et indtryk på Sundheds minister Jacob Axel Nielsen, at en domstol i USA i den grad fejer alle de samme påstande og argumenter af bordet som lægemiddelstyrelsen og ministeriet selv benytter i denne sag. Når der nu sammenlagt er brugt ca. 1½ år i sagsbehandlings tid i disse sager, er det jo desværre ikke fordi myndighederne har brugt disse 18 måneder på grundigt, at undersøge faktaene ved damp rygning. Myndighederne har, så vidt vi er informeret, ikke foretaget en konkret teknisk og toxologisk undersøgelse af produktet, eller konsulteret chef læge, speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin Hans Ole Hein som i Berlingske Tidende skrev en anbefalende kronik om dampcigaretter. Ej heller er vi vidende om at myndighederne har konsulteret lunge specialisten Philip Tønnesen på Gentofte, der har ofte har udtalt sig i medierne, meget positivt om brugen af dampcigaretter, som alternativ til tobaks rygning. 
Sagen er at "Nej" myndighederne ikke har rykket sig en tomme. De har hele tiden haft " nej hatten " på og sagt nej nej nej per automatik. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er citeret for at på TV2, at udtale sig lidt arrogant og fordomsfuldt om dampcigaretterne: Han formulerede det sådan: - " de er ikke min kop the " , fortæller Mikael Rosanes fra Nycigaret.dk som der fik sin første sag med Lægemiddelstyrelsen i oktober 2008. Denne sag endte med en kendelse fra Ministeriet om, at dampcigaretter med nikotin var, at betragte som et lægemiddel, og ikke kunne sidestilles som et nydelses middel på linie med cigaretter da dampcigaretterne ikke indeholdt tobak.

Denne information tog firmaet til efterretning og en måned senere i 1 juli 09 lanceredes et nyt produkt, en damp-refill med nikotin og et ¼g tobak. Da produktet nu indeholdt tobak og blev solgt som et røgfrit tobaksprodukt, helt i takt med loven, mente Mikael Rosanes at myndighederne ville lade ham være, når der nu både betaltes tobak skat & punktafgift af produkterne. I efteråret 2009 kom Lægemiddelstyrelsen med et forbud igen. Denne gang var argumentet: "at der ikke var tilført nok tobak i refillerne til at det ændrede virkningen, eller styrelsens holdning. I november 2009 bestemte Ministeriet, at det ikke ville give firmaet opsættende virkning, så per 23 december 09 stoppede Nycigaret salget af nikotin refiller indtil sagen afgøres til foråret.

Dette betyder at NyCigarets flere tusinde damprygende kunder nu pludselig efter juleaften ikke kan købe de refiller med nikotin, som de lovligt har kunne få leveret af NyCigaret.dk gennem de sidste *18 måneder. Det er kunderne mildt sagt meget ophidsede over og Lægemiddelstyrelsen samt sundhedsministeriet oplever en sand mail storm fra utilfredse damprygende ildsjæle der kæmper deres sag ved at klage. Andre går bare på nettet og sender pengene ud af landet og risikerer, at få varerne . men efter den seneste udvikling i USA vejrer flere danske damprygere nu morgen luft
.  

 

se screen dump fra Facebook her og her

 

Vi græder krokodille tårer over Jacob Axel Nielsen´s exit som Sundheds Minister .


DampCigaret fans er meget begejstrede og jubler her til morgen efter nyheden om minister rokaden på posten for Sundhed og forebyggelse, dette skyldes at Jakob Axels Nielsen har været den helt store stopklods for lovliggørelsen af dampcigaretten / e-cigaretten med nikotin på det danske marked. Den nu forhenværende minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axels Nielsen har nemlig fra starten, ifølge Mikael Rosanes fra NyCigaret.dk været meget arrogant , afvisende, forudindtaget, og negativ omkring spørgsmålet om lovliggørelsen af e-cigaretten med nikotin i Danmark.
Da Jacob Axel Nielsen havde udtalt :
" E-cigaretter er ikke min kop the " samt " Vi har ikke brug for flere afhængigheds skabende
produkter på markedet " citat slut
var vi jo godt klar over at der ikke var meget at "komme efter" med hensyn til lovliggørelsen af e-cigaretter med nikotin. Det var jo tydeligt at Ministeren ikke havde sat sig ind i problematikken om at e-cigaretten, som faktisk har en stor sundhedsmæssig gevinst til de rygere som skifter tobaks cigaretten ud med dampcigaretten. Når en sundhedsminister udtaler at han ikke har brug for flere afhængigheds skabende produkter på markedet, siger han jo mellem linjerne at han er "godt tilfreds" med dem vi allerede har , og afviser at der kan "pilles ved" eller ændres på dette ! udtaler Mikael Rosanes og siger videre : "Som om det er umuligt at lave en cigaret der er bedre og mindre usund end den gængse ?
Det ville nok være svært at lave en cigaret der er mere usund end den vi har, men at lave et alternativ der både er langt mindre usund og giver rygeren både nikotinen og ryge fornemmelsen, er nemt nok, det er jo det vi har på vores lager hylder; men ikke må sælge for X ministeren, grundet at han mente at når der var nikotin i noget så var det et lægemiddel.
Det giver jo ingen mening at forbyde damp med nikotin, når man kan købe tobaks cigaretter med nikotin alle steder, så vi håber meget på at Bertel Harder kan se fornuften i at tillade rygerne i Danmark at dampe på deres e-cigaretter med nikotin uden ulogiske formynderiske forbud slutter Mikael Rosanes fra NyCigaret.dk

F.D.A ydmyget og underkendt i dampcigaret sag med nikotin . 
Lægemiddelstyrelsen herhjemme kan få en lignende sag med danske dampcigaret importører.


  De amerikanske dampcigaret forhandlerne i USA scorede en stor sejr i retten 14 jan, da dommer Richard J. Leon of Federal District Court i Washington i en kendelse krævede, at dampcigaretter med nikotin i USA skal reguleres på samme måde som tobaks cigaretter. Dommeren gav de amerikanske dampcigaret distributører medhold i, at dampcigaretterne ikke var blevet markedsført som medicinsk udstyr eller rygestop middel, som Food and Drug Administration havde argumenteret, men snarere som et sikrere substitut der kan give brugerne "det nikotin kick, uden tobak, som rygere tørster efter".
  Dommer Richard J. Leon afsagde et påbud til det amerikanske F.D.A om at tillade at e-cigaretter / dampcigaretter med nikotin og at stoppe beslaglægningen ved grænserne, samt at frigive millionvis af konfiskerede nikotin refiller og hundrede tusinder dampcigaretter til en samlet værdi af over 100 millioner $.

Dette betyder at over 2 millioner amerikanske damp rygere (E-smokers) nu får lov i fred og ro til at fortsætte med at ryge damp-cigaretter med nikotin.
De over 50.000 danske damprygere kan måske derfor også snart se frem til at kunne smide smøgen og beholde "røgen" og nikotinen, helt uden tjære & kulilte, og helt uden lægemiddelstyrelsens indblanding.

Mikael Rosanes fra NyCigaret.dk, en af pionererne i den voksende dampcigaret industri udtaler, at problemstillingen i Danmark er den samme som amerikanske kollegaer har været udsat for. Den danske lægemiddelstyrelse bruger de selv samme argumenter til, at forbyde dampcigaretten i Danmark, som F.D.A gjorde i USA, og som netop til fulde er blevet underkendt ved en amerikansk føderal domstol. Derfor er Rosanes nu mere optimistisk om udfaldet af sin kørende "nikotin sag" med myndighederne.
Skulle ministerets afgørelsen gå ham imod, vil Rosanes selv anlægge en lignende sag ved en dansk domstol mod staten, og dette har han gennem sin advokat Jørgen Lykkegaard Åbyhøj ladet ministeriet vide.

Det burde gøre et indtryk på Sundheds minister Jacob Axel Nielsen, at en domstol i USA i den grad fejer alle de samme påstande og argumenter af bordet som lægemiddelstyrelsen og ministeriet selv benytter i denne sag. Når der nu sammenlagt er brugt ca. 1½ år i sagsbehandlings tid i disse sager, er det jo desværre ikke fordi myndighederne har brugt disse 18 måneder på grundigt, at undersøge faktaene ved damp rygning. Myndighederne har, så vidt vi er informeret, ikke foretaget en konkret teknisk og toxologisk undersøgelse af produktet, eller konsulteret chef læge, speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin Hans Ole Hein som i Berlingske Tidende skrev en anbefalende kronik om dampcigaretter. Ej heller er vi vidende om at myndighederne har konsulteret lunge specialisten Philip Tønnesen på Gentofte, der har ofte har udtalt sig i medierne, meget positivt om brugen af dampcigaretter, som alternativ til tobaks rygning. 
Sagen er at "Nej" myndighederne ikke har rykket sig en tomme. De har hele tiden haft " nej hatten " på og sagt nej nej nej per automatik. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er citeret for at på TV2, at udtale sig lidt arrogant og fordomsfuldt om dampcigaretterne: Han formulerede det sådan: - " de er ikke min kop the " , fortæller Mikael Rosanes fra Nycigaret.dk som der fik sin første sag med Lægemiddelstyrelsen i oktober 2008. Denne sag endte med en kendelse fra Ministeriet om, at dampcigaretter med nikotin var, at betragte som et lægemiddel, og ikke kunne sidestilles som et nydelses middel på linie med cigaretter da dampcigaretterne ikke indeholdt tobak.

Denne information tog firmaet til efterretning og en måned senere i 1 juli 09 lanceredes et nyt produkt, en damp-refill med nikotin og et ¼g tobak. Da produktet nu indeholdt tobak og blev solgt som et røgfrit tobaksprodukt, helt i takt med loven, mente Mikael Rosanes at myndighederne ville lade ham være, når der nu både betaltes tobak skat & punktafgift af produkterne. I efteråret 2009 kom Lægemiddelstyrelsen med et forbud igen. Denne gang var argumentet: "at der ikke var tilført nok tobak i refillerne til at det ændrede virkningen, eller styrelsens holdning. I november 2009 bestemte Ministeriet, at det ikke ville give firmaet opsættende virkning, så per 23 december 09 stoppede Nycigaret salget af nikotin refiller indtil sagen afgøres til foråret.

Dette betyder at NyCigarets flere tusinde damprygende kunder nu pludselig efter juleaften ikke kan købe de refiller med nikotin, som de lovligt har kunne få leveret af NyCigaret.dk gennem de sidste *18 måneder. Det er kunderne mildt sagt meget ophidsede over og Lægemiddelstyrelsen samt sundhedsministeriet oplever en sand mail storm fra utilfredse damprygende ildsjæle der kæmper deres sag ved at klage. Andre går bare på nettet og sender pengene ud af landet og risikerer, at få varerne . men efter den seneste udvikling i USA vejrer flere danske damprygere nu morgen luft
.  

 

Pressemeddelelse 7 okt. 09


Fra fredag den 9 oktober vil man kunne købe dampcigaretter på gader og stræder fra en dertil fremstillet "Damp"salgscykel.

På Kulturnatten i København holder cyklen "dampen oppe" på Købmagergade ved Rundetårn. og der vil være rig lejlighed til at prøvesmage damp-cigaretten, der nu sælges i flere smagsvarianter.
Rygning er jo stærkt socialt og en del af vores kultur arv, så hele ritualet omkring det, kan man bibeholde selv om man skifter til damp, udtaler Mikael Rosanes og fortæller at Damp cigaretten eller E-cigaretten bliver accepteret flere og flere steder bla. kræft afdelingen på Herlev hospital, hvor det er TILLADT at dampe på gangene.
Mikael Rosanes der står bag internet butikkerne NyCigaret.dk og IkkeForbudt.dk oplyser at kundegruppen der ryger damp uden nikotin er voksende, måned efter måned, i starten var det vel ca 3 % der havde lyst til at "ryge" dem uden nikotin, nu er det ca. 20%, så produktet er en stor succes, med eller uden nikotin.

Men brugerne af dampcigaretter med de nikotin holdige refiller, står nu igen for skud, og kan miste muligheden for at købe disse efter 13 okt 09.
Den 4 sep 09 afgjorde styrelsen nemlig ( j.nr 2112-1459 Ref Jesper Christensen) at de nye nikotin refiller med råtobak fra IkkeForbudt.dk er forbudte , da de er at klassificere som et lægemiddel, og derfor kræver en markedførings tilladelse.
NyCigaret.dk og IkkeForbudt.dk mener derimod at damp cigaretter med nikotin og råtobak skal kategoriseres som et røgfrit tobaks nydelsesmiddel .

Lægemiddelstyrelsen forlanger nu at al reklame og forhandling af nikotin refillerne skal være ophørt senest 13 oktober 09, med mindre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse forinden tillægger sagen opsættende virkning, medens klagen behandles.

NyCigaret opyser at der ikke sælges Dampcigaretter med nikotin og råtobak fra "DAMP-CYKLEN" , da gadesalg af tobaksvarer ikke er tilladt, men der vil være rig lejlighed til at prøvesmage damp-cigaretten uden nikotin indhold , til Kulturnatten og fremover rundt omkring i byen , hvor Damp-Cyklen vil være at finde udenfor store bygninger hvor de mange ansatte står og ryger.

Presse foto, og sagens akter / vore judridiske argumenter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
på link http://www.ppy.dk/lm-ny-sag09.htm
presse foto http://www.ppy.dk/pressLinks til Dampcykel foto & Presse foto, og sagens akter / vore judridiske argumenter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
link http://www.ppy.dk/lm-ny-sag09.htm

 

Vor pressemeddellese af 16 september 20 09

Lægemiddelstyrelsen kræver mere tobak i e-cigaretterne

Lægemiddelstyrelsen kræver mere tobak i e-cigaretterne, absurd siger importøren.
Redningen for e-rygerne kunne være en ny sundheds minister fra DF .

Kampen om lovliggørelsen af e-cigaretterne med nikotin raser videre.
Oktober sidste år dømte Lægemiddelstyrelsen alle elektroniske cigaretter forbudte, da de iflg styrelsen var at kategorisere som lægemidler.

Firmaet NyCigaret.dk klagede over afgørelsen og fik herefter opsættende virkning af ministeriet for sundhed og forebyggelse , medens sagen kørte. Tiden gik , og lægemiddel styrelsen blødede op på deres forbud og meddelte i feb 09 at de e-cigaretter der ikke indeholdt nikotin, var "frikendt" for at være et lægemiddel, dem kunne styrelsen ikke forbyde.

5 maj 09 stadfæstede ministeriet lægemiddel styrelsens afgørelse om at refiller med nikotin til e-cigaretter var at betragte som et lægemiddel, og derfor ikke må sælges uden en markedsførings tilladelse samt en, godkendelse, som normalt koster over 20 millioner kr.
NyCigaret.dk havde i deres argumentation overfor ministeriet fordret at deres elektroniske dampcigaretter skulle kategoriseres som et nydelsesmiddel på linie med almindelige cigaretter. Hertil svarede sundheds ministeriet, at de ikke kunne acceptere at e-cigaretterne som et nydelsesmiddel, da de ikke indeholdt råtobak, samt en varierende mængde nikotin.
Denne udmelding tog de til efterretning, og NyCigaret.dk ophørte med at sælge nikotin refillerne som var blevet forbudt 5 maj.

1 Juli i år præsenterede firmaet så en ny hjemmeside www.IkkeForbudt.dk hvor de tilbød deres nye produkt, en e-cigaret refill der nu indeholdt råtobak , samt varierende mængde af nikotin, så skulle man tro at myndighederne var tilfredse ?
Men nej IkkeForbudt.dk har netop modtaget et brev fra lægemiddelstyrelsen, som stadig mener at refiller med nikotin er et lægemiddel, og ikke et nydelsesmiddel. Dette til trods for at firmaet har tilsat refillerne råtobak, som selv samme styrelse havde indikeret, var det der gjorde, at de ikke kunne sidestille e-cigaretten, med et nydelsesmiddel.
Nu mener styrelsen at der ikke er nok tobak i de nye refiller, tobak mængden skal svare til nikotinmængden og nikotinen må ikke være udvundet.
Produktet er dog stadig lovligt indtil videre oplyser Mikael Rosanes.

En almindelig cigaret består af tobak der indeholder nikotin, den nye refill fra IkkeForbudt.dk indeholder nikotin der er udvundet af råtobak, samt lidt råtobak, så forskellen er blot, at der at er mindre af den skadelige tobak i refillen, end i en almindelig cigaret"siger Mikael Rosanes og udtaler at "situationen absurd og ligner heksejagt på et produkt som tusinder danskere hver dag benytter, som et klogere alternativ til almindelige cigaretterne. En e-cigaret antændes ikke, og selv om den nu kan indeholde råtobak, er det røgfri tobak, som ikke skaber den farlige kræftfremkaldende tjære og kulilte, da der ingen afbrænding finder sted."

Mikael Rosanes udtaler yderligere at "det eneste der snart kan redde de mange danske e-rygere er en ministerokade på sundheds minister posten , og fremhæver at der findes sundhedsordførere fra regeringens støttepartier, som er meget positive over for e-cigaretter, og som godt kan se det absurde i at der kan købes tobaks cigaretter med nikotin & 4000 skadelige stoffer på hvert et gade hjørne, medens lægemiddelstyrelsen arbejder på højtryk for at lægge hindringer i vejen for salget af en elektronisk cigaret, hvor alle de skadelige stoffer på nær nikotinen er fjernet.

Vor pressemeddellese af 6 Maj 2009 kl 18,10

Minister går tobaksindustriens ærinde i Nikotin strids afgørelse

 

Tusindvis af Nycigaret rygere tvinges nu tilbage til de giftige tobakscigaretter for at få nikotinen og selve rygeoplevelsen, som er netop det, NyCigareten kan give rygeren.
Efter et år med nikotin dampcigaretter, er det åbenbart slut med at sælge disse i Danmark , så sundhedsministeren går i virkligheden tobaksindustriens ærinde mener Mikael Rosanes fra NyCigaret.dk

I dag kom den afgørelse der har taget ministeriet 6 måneder at komme frem til. Vi havde troet at ministeriet havde brugt tiden konstruktivt og undersøgt sagen med et åbent sind, men
desværre har ministerens svar ikke bragt noget som helst nyt for dagen. Ministeriet fastholder blot at NyCigaretter med nikotin skal klassificeres som et lægemiddel, grundet indholdet af nikotin.

Samtidig ignorerer de fuldstændig det padoksale i at man må købe nikotin på hvert et gadehjørne i Danmark i form af livsfarlige tobaks cigaretter, og disse er ikke klassificeret som et lægemiddel?

Ministeriets argumenterer igen i sit svar at NyCigaret ikke kan betegnes som et nydelsesmiddel som tobaks cigaretter, fordi der i NyCigaret ikke findes råtobak??
Det oplyses ikke hvor i loven det står at et nydelses middel skal indeholde råtobak?

Vi vil fortsat hævde at selvfølgelig er vore NyCigaretter et nydelsesmiddel, da disse indeholder smagsstoffer ligesom tobaks cigaretter, og de tilfører kroppen nikotin ligesom tobakscigaretter gør det.

Ministeriets og lægemiddelstyrelsen hævder at NyCigaretten udelukkende er lavet for at tilfører brugeren nikotin, men hvad er tobakscigaretterne lavet for? Hvor mange ville ryge cigaretter uden nikotin ?

Der ar altså absolut ingen forskel på disse to nydelses midler, bortset fra at NyCigaretten har en lang række sundhedsmæssige fordele, som ikke findes hos tobakscigaretterne , da de ikke indeholder tjære kulilte mm.

Man kan altså konstatere at ministeren nu forbyder at forbrugeren selv frit kan vælge et bedre og langt mindre skadeligt alternativ til tobakken ude i daglighandelen, og så ovenikøbet med det argument at en nycigaret ikke er et nydelsesmiddel, da der ikke findes råtobak i den?

Hvis vi fremover vil betjene de mange tusind kunder landet over, som er ovenud lykkelige over at have sluppet tobakken og gået over til den harmløse NyCigaret, skal vi åbenbart til straks at tilføre vore refiller den "manglende- efterlyste" råtobak, for at stadig kunne opfylde loven ?

Læs kundeoplevelser på www.ppy.dk/kunder

Kontaktpersoner : Mikael Rosanes & Camilla af Rosenborg
http://www.Nycigaret.dk

Tele 40602010 Bistrupvej 135 Birkerød 3460

Download rapporter om e-cigaretter i pdf & presse foto på linket : copy /paste linket ind i din browser : www.ppy.dk/rapporter
Yderligere uddybelse af pressemeddelelsen nedenfor :

Kamp fortsætter for forbrugernes ret til nikotinen, Mikael Rosanes udtaler :" Vi vil fortsætte kampen for at få en generel tilladelse af Sundhedsmyndighederne til også at få nikotinen i e-cigaretterne tilladt i daglighandlen.
Vi vil kæmpe til sidste nikotin dråbe, for forbrugernes ret til i købs øjeblikket at kunne fravælge de farlige og meget usunde tobaks cigaretter, og i stedet kunne vælge de meget mindre usunde e-cigaretter. " Denne mulighed får forbrugerne ikke nu når ministeren besluttede 5 maj at nikotinen skal klassificeres som lægemidler.
Første runde vandt vi i slaget med Lægemiddelstyrelsen om e-cigaretterne, den 4.feb. 09 gav Styrelsen sig endelig efter et massivt pres siden efteråret, og frikendte e-cigaretten fra at være et lægemiddel, men vel at mærke, dem uden nikotin, men de må stadig havde smag som f.eks tobak og mentol .

"NyCigaret sendte 15.marts sendt sin "svar" redegørelse til Ministeriet for Sundhed, hvori de argumenterer for en lovliggørelse af e-cigaretten med nikotin. Deres argument baseres på det forhold, at da det i forvejen er lovligt at sælge kræftfremkaldende tobakscigaretter med nikotin på hvert et gadehjørne, giver det ingen mening, at der lægges hindringer i vejen, for at forbrugeren selv frit kan vælge det " fornuftigere alternativ " uden alle de farlige stoffer, og fravælge tobakscigaretten i købs øjeblikket", mener Mikael Rosanes.
Sidste år d. 10. okt. forbød Lægemiddelstyrelsen e-cigaretten både med og uden nikotin indhold; men blot få dage efter opnåede NyCigaret suspensation for forbuddet, da de af Sundhedsministeriet fik opsættende virkning i deres klagesag mod Lægemiddelstyrelsens forbud, derfor har NyCigaret i hele forløbet lovligt kunne sælge e-cigaretter med nikotin i filterne.
Firmaet argumenterer at de vil have lov til at tage konkurrencen op med "dræber tobakken" i daglighandlen, og tilføjer: " At nok er nikotin et vanedannende nydelsesmiddel; men nikotin er i sig selv ikke kræftfremkaldende". Derfor vil de have e-cigaretten med nikotin lovliggjort som nydelsesmiddel, ligesom tobakken er lovlig. E-cigaretterne kan tillægges en række sundhedsmæssige fortrin, og de er fri for alle de skadelige kemiske stoffer, der findes i tobakscigaretterne, således at de trods alt er et "bedre og mere begavet alternativ til tobaksrygning."
I marts måned modtog flere folketingsmedlemmer og samtlige sundhedsordførere prøver af e-cigaretterne fra NyCigaret, samt en kopi af deres "svar" *redegørelsen af 15. marts til Sundheds minister Jakob Axel Nielsen, med tilhørende bilag i form af rapporter om e-cigaretternes sundhedsmæssige fortrin og forholdsvis harmløse indhold. (*kan downloades se nedenfor)
Tusindvis af e-rygere føler sig nu tvunget tilbage til de giftige tobaks cigaretter for at få nikotinen og selve rygeoplevelsen, som er netop det, e-cigaretterne kan give rygeren.

Download Ministriets afgørelse af 5 maj 2009 her

Elektroniske cigaretter forbudt i Norge

Ifølge producenten er den mindre skadelig end almindelige cigaretter, fordi rygeren kun inhalerer nikotindamp og undgår de andre sundhedsskadelige stoffer, som almindelige cigaretter indeholder.


Men da importøren ikke har kunnet bevise for, at produktet er væsentligt mindre sundhedsskadeligt end de lignende produkter, der allerede er på markedet, sætter Helsedirektoratet nu en stopper for det norske salg.


Folkesundhedsinstituttet i Norge har vurderet cigaretterne. Rygere, der ikke kan kvitte smøgerne helt, vil reducere risikoen for livsstilssygdomme forbundet med rygning, hvis de udelukkende ryger elektroniske cigaretter.


Der findes dog ingen data, som dokumenterer, at rygere fuldstændigt er gået over til elektroniske cigaretter, og den sundhedsmæssige gevinst er usikker, hvis rygerne samtidig ryger almindelige cigaretter.


Derfor har Helsedirektoratet i Norge altså besluttet ikke at give dispensation til at importere de elektroniske cigaretter. Den mulighed har direktoratet, fordi hovedreglen i Norge er, at det er forbudt at indføre og omsætte nye former for den slags produkter.

 

Go dag mand økseskaft til Norges helsedirektorat

Jeg læser med forbløfelse den hovedløse norske beslutning , om at forbyde elektroniske cigaretter, med begrundelsen at producenten ikke har kunnet bevise for, at produktet er væsentligt mindre sundhedsskadeligt end cigaretter. Hvorfor er det så lovligt at sælge cigaretter ? burde det ikke kun forbydes hvis det var mere skadeligt end tobaks cigaretter ? Det får jo en til at tro at den Norske tobaks lobby ikke er uden evner, hvis man kort for hovedet forbyder elektroniske cigaretter, der er uden tobak kulilte og tjære Det er da ironisk, at en cigaret, der netop er uden tobak, kulilte, tjære og 4000 tilsætningsstoffer og ydermere uden gener for omgivelserne , sbliver forhindret i at tage konkurrencen op med kioskernes "Tobak dræber"-mærkede cigaretter. Sådan går det forhåbentlig ikke i danmark, hvor en lignende sag verserer.
læs denne pressemeddelelse :
Presse meddelelse 20-1-09

Uklarhed og smøl i E-cigaret-sagen

Lægemiddelstyrelsen sidder svarfrist overhørig, og sundhedsministeren giver
sundhedsordfører tåget svar vedrørende den elektroniske nikotin e- cigaret uden tobak, kulilte og tjære.

Sundhedsministeriet besluttede 14. oktober 2008 at give NyCigaret.dk´s klage, over et forbud fra Lægemiddelstyrelsen mod firmaets salg af den nikotinholdige elektroniske cigaret uden kul tveilte & tjære, opsættende virkning. Firmaet fik således en foreløbig dispensation fra forbudet. Samtidig blev Lægemiddelstyrelsen anmodet om hurtigst muligt, og senest 14. november, at tilsende ministeriet en redegørelse vedrørende udstedelsen af dette forbud.

6. januar bekræfter Lægemiddelstyrelsen overfor NyCigaret.dk, at der efter hidtil to måneders forsinkelse fortsat arbejdes på en udtalelse til Sundhedsministeriet. - Det er ganske utilfredsstillende, at styrelsen først anlægger en uholdbar sag og dernæst sidder svarfristen overhørig, udtaler Mikael Rosanes, NyCigaret.dk. - Vi har til punkt og prikke overholdt vore pligter i partshøringen i denne sag, hvor sagligheden i øvrigt er svær at få øje på.

- Det er jo ganske ironisk, for ikke at sige lige lovlig stærk tobak, at være vidne til, at kioskejeren må sælge cigaretter med påskriften "Tobak dræber", mens vi forhindres i at sælge cigaretter uden tobak, tjære, kulilte og de andre 4000 tilsætningsstoffer stoffer, som findes i andre cigaretter og desuden er den elektroniske cigaret ganske uden gener for omgivelserne, fortæller Mikael Rosanes.

 

 

Download rapporter , info pjecer & foto-paa-vej med E-Cigaretter :

NyCigarets pjece :" Forstå det hvem der kan " i PDF her
Kopi af NyCigarets redegørelse til ministeriet i PDF her

Toxologi professors Mayers toxologi report om e-cigaretten i PDF her

Apoteket.dk lægen svarer på spørgsmål om e-røgen på link her

En rapport om konsekvensen af rygning hos den danske arbejdsstyrke i PDF her
udarbejdet for Acceptable Choice :

En rapport om holdninger til den elektroniske cigaret i PDF her
udarbejdet for
Accepable Choice

Lægemiddelstyrelsens gør det officielt at E-Cigaretter uden nikotin er lovlige : læs her

 

Otte gode grunde til at kræve E-Cigaretter med & uden nikotin lovliggjort.
1.
Forbrugeren bør har muligheden i købs øjeblikket at kunne fravælge de farlige og meget usunde tobaks cigaretter, og i stedet kunne vælge de meget mindre usunde e-cigaretter. Det giver jo ingen mening, at der lægges hindringer i vejen, for at forbrugeren selv frit kan vælge det " fornuftigere alternativ "
2.
E-cigaret produkterne gør op med passiv rygning (der er ingen skadelige stoffer i udåndingsluften fra en e-cig)
3.
E-cigaret produkterne kan gøre Danmark lidt mere grøn (CO2 udledningen pr. hver almindelig cigaret er omkring 10mg – på de elektroniske 0)
4.
E-cigaret produkterne kan hjælpe allerede etablerede rygere (der er ingen forbrænding ved åben ild og derfor heller ingen tjære udvikling eller produktion af kræftfremkaldende stoffer)
5.
E-cigaret produkterne kan afværge dødsbrande sidste år var der 89 dødsbrande i Danmark hvoraf ½-delen var forårsaget af glemte cigaretter.
6.
E-cigaret produkterne kan give en justering til rygeloven i positiv retning (således at medarbejdere i Danske virksomheder, organisationer og institutioner kan 'ryge' på arbejdspladsen og dermed tilbageføre værdifulde arbejdstimer til dansk erhverv – som dramatisk mangler i disse krise tider)
7.
E-cigaret produkterne kan ikke gøre op med almindelig tobaksrygning, men det er et værdifuldt supplement til at øge folke sundheden og give en gruppe af befolkningen en frihed til at vælge mellem begavede alternativer, om hvordan de vil 'ryge'
8.
Det er et alt for vigtigt et produkt til at skulle begrænses til salg gennem apoteker via en markedsføringstilladelse fra Læge-middelstyrelsen.

 

 

Pressemeddelelse 15-3-09


Tusindvis af e-cigaret rygere tvinges måske tilbage til de giftige tobakscigaretter,
efter et år med nikotin dampcigaretter


Kamp til stregen for forbrugernes ret til nikotinen, tropperne samles, og der kæmpes til sidste nikotin dråbe


De to største udbydere af elektroniske cigaretter i Danmark NyCigaret & Acceptable Choice slår sig nu sammen i ønsket om at få en generel tilladelse af Sundhedsmyndighederne til også at få nikotinen i e-cigaretterne tilladt i daglighandlen.
Mikael Rosanes fra NyCigaret udtaler "Vi vil kæmpe til sidste nikotin dråbe, for forbrugernes ret til i købs øjeblikket at kunne fravælge de farlige og meget usunde tobaks cigaretter, og i stedet kunne vælge de meget mindre usunde e-cigaretter. " Denne mulighed får forbrugerne ikke, hvis Lægemiddelstyrelsen får sin vilje, og e-cigaretter med nikotin bliver klassificeret som lægemidler.
Første runde er jo allerede vundet i slaget med Lægemiddelstyrelsen om e-cigaretterne, den 4.feb. 09 gav Styrelsen sig endelig efter et massivt pres siden efteråret, og frikendte e-cigaretten for at være et lægemiddel, og lovliggjorde således de dampende e-cigaretter, med blandt andet tobaks smag; men vel at mærke, dem uden nikotin.

"Anden og vigtigste runde om nikotinen i vore e-cigaretter er ikke afgjort endnu", udtaler Mikael Rosanes, fra NyCigaret "Lægemiddelstyrelsen har afleveret deres redegørelse i denne partshøring til ministeriet 9. februar, hvori de argumenterer, at e-cigaretter med nikotin indhold, fortsat i følge Styrelsen bør klassificeres som lægemidler, grundet indholdet af nikotin."
NyCigaret har netop 15.marts sendt sin "svar" redegørelse til Ministeriet for Sundhed, hvori de argumenterer for en lovliggørelse af e-cigaretten med nikotin. Deres argument baseres på det forhold, at da det i forvejen er lovligt at sælge kræftfremkaldende tobakscigaretter med nikotin på hvert et gadehjørne, giver det ingen mening, at der lægges hindringer i vejen, for at forbrugeren selv frit kan vælge det " fornuftigere alternativ " uden alle de farlige stoffer, og fravælge tobakscigaretten i købs øjeblikket", mener Mikael Rosanes.

Sidste år d. 10. okt. forbød Lægemiddelstyrelsen e-cigaretten både med og uden nikotin indhold; men blot få dage efter opnåede NyCigaret suspensation for forbuddet, da de af Sundhedsministeriet fik opsættende virkning i deres klagesag mod Lægemiddelstyrelsens forbud, derfor har NyCigaret i hele forløbet lovligt kunne sælge e-cigaretter med nikotin i filterne.

Firmaet argumenterer at de vil have lov til at tage konkurrencen op med "dræber tobakken" i daglighandlen, og tilføjer: " At nok er nikotin et vanedannende nydelsesmiddel; men nikotin er i sig selv ikke kræftfremkaldende". Derfor vil de have e-cigaretten med nikotin lovliggjort som nydelsesmiddel, ligesom tobakken er lovlig. E-cigaretterne kan tillægges en række sundhedsmæssige fortrin, og de er fri for alle de skadelige kemiske stoffer, der findes i tobakscigaretterne, således at de trods alt er et "bedre og mere begavet alternativ til tobaksrygning."

I disse dage modtager flere folketingsmedlemmer og samtlige sundhedsordførere prøver af e-cigaretterne fra NyCigaret, samt en kopi af deres "svar" *redegørelsen af 15. marts til Sundheds minister Jakob Axel Nielsen, med tilhørende bilag i form af rapporter om e-cigaretternes sundhedsmæssige fortrin og forholdsvis harmløse indhold. (*kan downloades se nedenfor)

Mikael Rosanes fra NyCigaret og Jørn W. Phigalt fra Acceptable Choice afholdte forleden et møde hvor de fandt frem til, at de har de samme grundholdninger til en effektiv forhindring af passiv rygning, til forebyggelse af dødsbrande og ikke mindst det, at give forbrugerne frihed til selv at kunne vælge et bedre alternativ til tobaksrygning.

Går Ministeriets afgørelse imod lovliggørelsen af nikotin i dampcigaretterne, risikerer tusindvis af e-rygere at føle sig tvunget tilbage til de giftige tobaks cigaretter for at få nikotinen og selve rygeoplevelsen, som er netop det, e-cigaretterne kan give rygeren.

Kontaktpersoner : Mikael Rosanes & Camilla af Rosenborg

Download rapporterne i pdf & presse foto på linket : øvert på denne side.


Rapport om konsekvensen af rygning i den danske arbejdsstyrke
Rapport om holdninger til den elektroniske cigaret
NyCigaret´s redegørelse til ministeriet for Sundhed
NyCigaret´s pjece : "Forstå det hvam der kan ?"
Professor i toxologi Dr. Mayers rapport om e-cigaretter

Ministerens svar holder ikke "vand" eller skulle man sige nikotin?


Ide Fabrikken / NyCigaret.dk - 02/02-2009 - Fitness & Helse

Lægemiddelstyrelsen sidder stadig svarfrist overhørig, og sundhedsministeren gir sundhedsordfører standard svar om e-cigaretten u/ tobak.

Sundhedsministeriet besluttede 14. oktober 2008 at give NyCigaret.dk´s klage, over et forbud fra Lægemiddelstyrelsen mod firmaets salg af den nikotinholdige elektroniske cigaret uden kulilte og tjære, opsættende virkning. Firmaet fik således en foreløbig dispensation fra forbudet. Samtidig blev Lægemiddelstyrelsen anmodet om hurtigst muligt, og senest 14. november, at tilsende ministeriet en redegørelse vedrørende udstedelsen af dette forbud.

6. januar bekræfter Lægemiddelstyrelsen overfor NyCigaret.dk, at der efter hidtil to måneders forsinkelse fortsat arbejdes på en udtalelse til Sundhedsministeriet.
- Det er ganske utilfredsstillende, at styrelsen først anlægger en uholdbar sag og dernæst sidder svarfristen overhørig, udtaler Mikael Rosanes, NyCigaret.dk. - Vi har til punkt og prikke overholdt vore pligter i partshøringen i denne sag, hvor sagligheden i øvrigt er svær at få øje på.
- Det er jo ganske ironisk, for ikke at sige lige lovlig stærk tobak, at være vidne til, at kioskejeren må sælge cigaretter med påskriften "Tobak dræber", mens vi forhindres i at sælge cigaretter uden tobak, tjære, kulilte og de øvrige 4000 tilsætningsstoffer stoffer, som findes i andre cigaretter og desuden er den elektroniske cigaret ganske uden gener for omgivelserne, fortæller Mikael Rosanes.

Sundhedsordfører Liselott Blixt, DF stiller i januar sit andet spørgsmål til sundhedsministeren om e-cigaretter:
"Hvorfor skal e-cigaretter klassificeres som lægemidler".

Ministerens svar 29. januar skuffer i høj grad Mikael Rosanes.
- Sundhedsministerens svar er et standard svar "lånt" direkte fra Lægemiddelstyrelsen, uden ministeren selv har erfaret hvor lidt begrundelserne i svaret forvaltningsretmæssigt holder "vand" eller skulle man sige "nikotin"?

Ministeren svarer at fordi der er nikotin i e-cigaretterne skal de klassiceres som lægemidler, Nycigaret.dk vil svare tilbage at hvis det er tilfældet hvorfor er almindelige cigaretter så ikke også klacificeres som lægemidler?
NyCigaret.dk mener sammen med deres over 1000 tilfredse kunder at det er helt "godnat" at deres "grønne" e-cigaretter ikke tillades at tage kampen op mod de almindelige TOBAK DRÆBER cigaretter, der kan købes i enhver kiosk, som et fornuftigt alternativ.

Vores sundhedsminister blokerer simpelthen for at rygere frit kan vælge at dampe på disse forholdsvis harmløse dampcigaretter, og nægter at se det fornuftige i at tillade dem som et bedre alternativ til almindelig rygning, ligesom sundhedsordføreren fra DF indikerer.
Ministeren foretrækker åbentbart at folk pulser videre på de gode gamle giftige cigaretter der har mere end 4000 forskellige giftstoffer?

Læs hvad Apoteket.dk´s læge brevkasse skriver om e-cigaretterne: www.ppy.dk/ecig
Læs Tysk professor rapport her om e-cigaretter: www.ppy.dk/e-report

Hos NyCigaret.dk fastholder de det rimelige i kravet om, at e-cigaretten betragtes som et nydelsesmiddel og et alternativ til almindelig rygning og altså ikke som et lægemiddel. - Kun frisk luft er sundt, men uden tjære, kulilte, skadelige tilsætningsstoffer og uden gener for ikke-rygere, er der dog fornuft i at anerkende rygernes behov for at nyde den elektroniske cigaret, siger Mikael Rosanes.

Hvornår Sundhedsministeriets tager endelig stilling til den verserende sag vides ikke. - Det afhænger af tempoet i Lægemiddelstyrelsen. Når deres udtalelser foreligger, skal vi kommentere disse overfor Sundhedsministeriet, som herefter tager endelig stilling. Indtil da er vi det eneste firma i Danmark, der har fået suspensation for påbudet om at stoppe salget af de nikotinholdige e-cigaretter, slutter Mikael Rosanes, der trods alt postyret glæder sig over stadig at have rygende travlt i cigaretfirmaet NyCigaret.dk.

---

Billedtekst 1: Uvis fremtid for den nikotinholdige e-cigaret. Indtil Sundhedsministeriet tager endelig stilling, er NyCigaret.dk eneste firma, der har fået suspensation for påbudet om at stoppe salget af de nikotinholdige e-cigaretter uden tjære og kulilte.

Billedtekst 2: Her ses parret der ejer NyCigaret.dk Camilla af Rosenborg & Mikael Rosanes, som her på billedet trygt kan nyde en e-cigaret uden passiv røg foran sin 7 måneder gamle baby Theodor. NyCigaret.dk finder det ironisk, at en cigaret, der netop er uden tobak, kulilte, tjære søges forhindret i at tage konkurrencen op med kioskernes "Tobak dræber"-mærkede cigaretter

Dette i større opløsning klik her

klik på foto for at se det større og download det ved at højre klikke og vælg gem som

klik på foto for at se det større og download det ved at højre klikke og vælg gem som

 

Første danske magasin med
indlagte patienter som målgruppe

RASK Magasinet distribueres til alle patienter, deres pårørende og sundhedspersonalet på privathospitaler, offentlige sygehuse og hospitaler, til patientorginationer, regioner, sygehusledelser, sygehusenes indkøbs-afdelinger, offentlige råd og nævn, lægemiddel-industrien, ambulatorier, blod-banker, 400 lægehuse samt til Folketingets medlemmer.

RASK er uafhængig af alle nævnte

 

 

Download rapporter , info pjecer & foto-paa-vej med E-Cigaretter :

NyCigarets pjece :" Forstå det hvem der kan " i PDF her
Kopi af NyCigarets redegørelse til ministeriet i PDF her

Toxologi professors Mayers toxologi report om e-cigaretten i PDF her

Apoteket.dk lægen svarer på spørgsmål om e-røgen på link her

En rapport om konsekvensen af rygning hos den danske arbejdsstyrke i PDF her
udarbejdet for Acceptable Choice :

En rapport om holdninger til den elektroniske cigaret i PDF her
udarbejdet for
Acceptable Choice

Lægemiddelstyrelsens gør det officielt at E-Cigaretter uden nikotin ikke er et lægemiddel: læs her

 

Ovenstående i PDF klik her

 

 

 

E-cigaretterne har en klar berettigelse i en politik om at højne både folkesundhed og det frie valg .

Rygerne der er afhægige af nikotin har nu ikke længere sit frie valg, til af fravælge tobakken, og vælge dampen med nikotin,
og føler sig nu gennet tilbage til tobakscigaretterne.


"Nok er nikotin afhængighed et problem"

; men lungekræft et meget større problem.

 

Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder svar på et §20 spørgsmål fra Liselott Blitx DF

Ministerens svar på et §20 spørgsmål fra Liselott Blitx

 

 

God kundebetjeneing Ring til Camilla 40602010 Læs om vores sag med Lægemiddelstyrelsen Levende displays
Camilla god service
Kunderne
skriver
Læs hvad pressen skrev Gå til webshoppen og se
hvad vi har at byde
Læs om vores nikotin sag Se video om ecigaretterne her

Skift til Damp-Cigaretter - det er Sund fornuft